Valpreventie

Valpreventie krijgt in Medisch Centrum Veluwse Poort in Ede bijzondere aandacht. Meerdere disciplines hebben zich erin gespecialiseerd en er wordt multidisciplinair onderzocht en behandeld. Voor ons project Valpreventie is subsidie van de Schoonheim Stichting uit Ede toegekend. Voor patiënten bekent dit dat de kosten voor de zorg veelal uit deze subsidie betaald worden.

Binnen Fysiopraktijk Veluwse Poort in Ede hebben meerdere fysiotherapeuten zich gespecialiseerd in Valpreventie. Om de beste kennis in huis te halen hebben we ons geschoold en gecertificeerd in drie bekende valpreventietrainingen: ‘Vallen verleden tijd’, ‘Otago’ en ‘In Balans’.

De programma’s zijn vooral praktisch van inhoud en zijn door het RIVM beschreven als “bewezen effectief”; de deelnemers aan het programma vallen daadwerkelijk minder. Daarnaast krijgen de deelnemers meer zelfvertrouwen en geven ze aan het eind van de cursus aan minder bang te zijn om te vallen.

In de training leert u middels het afleggen van een parcours omgaan met dagelijkse obstakels zoals losliggende stoeptegels, oneffen oppervlaktes en opkrullende kleedjes. In het onderdeel ‘Sport en Spelvorm’ leert u omgaan met balansverstoring. Voor sommige deelnemers is leren vallen een onderdeel van het programma. U leert technieken aan om het risico op letsel te verkleinen bij het vallen. Soms wordt het valpreventieprogramma gecombineerd met een fitnessprogramma om de benen te versterken.

De training bestaat uit een tiental bijeenkomsten en vindt plaats in groepsverband of individueel. Er wordt altijd een individueel behandelplan opgesteld en de behandeling wordt op maat uitgevoerd. De behandelingen worden vrijwel altijd vergoed vanuit de aanvullende verzekering of uit subsidie dat het programma toegekend heeft gekregen. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 2 per bijeenkomst. Voor meer informatie over subsidie of vergoedingen kunt contact openen met Fysiopraktijk Veluwse Poort in Ede. 0318-651052.

Onze multidisciplinaire programma krijgt een pluimpje en staat op veiligheid.nl op de lijst van goede praktijkvoorbeelden! Zie hieronder:

https://www.veiligheid.nl/valpreventie/wat-werkt-in-valpreventie/goede-praktijkvoorbeelden/Zorgverleners-houden-samen-ouderen-op-de-been-in-Ede