Haptotherapie

Als je meer inzicht wilt in je gevoelsleven en zoekt welke patronen je ontwikkeling ondersteunen en welke je in de weg staan, dan is haptotherapie/haptonomie waarschijnlijk iets voor jou.

Haptotherapie kan helpen bij:

– (Psycho)somatische klachten,  bijvoorbeeld spanning, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn,      

  schouder-/rugpijn, hyperventliatie.   

– Relatievraagstukken

– Onzekerheden over intimiteit of seksualiteit

– Vragen betreffende opvoeding

– Verwerking van verlies/trauma, bijvoorbeeld misbruik en emotionele verwaarlozing

– Negatief lichaams- en zelfbeeld

– Emotionele blokkades, (faal)angst

– Leren omgaan met grenzen

– Problemen in de werksfeer, burn- of bore-out

– Zingevingsvragen

– Pijn(beleving)

De intake is bedoeld om de hulpvraag duidelijk(er) te krijgen. Ik luister naar je verhaal en stel vragen, zodat we kunnen onderzoeken wat je nodig hebt om verder te kunnen komen.

In de behandelingen gaan we verkennen hoe je met je gevoel en jezelf omgaat. Je leert je patronen/ overlevingsstrategieën herkennen. Ik laat je voelen hoe je je (weer) kunt verbinden met jezelf en met je omgeving. Beweging is een sleutelwoord. Dit is niet alleen letterlijk bedoeld, maar ook figuurlijk. In ons verleden hebben we vaak geleerd ons gevoel weg te stoppen of stil te zetten. Gelukkig kan gevoel weer in beweging gezet worden. Negatieve ervaringen zijn terug te vinden in verkrampte bewegingen, pijn in de spieren, remmingen in het gevoel, gebrek aan (zelf)vertrouwen, psychische klachten, angst voor leven.

Positieve ervaringen geven soepele bewegingen, spieren die de juiste spanning hebben (geen overspanning, geen onderspanning), openheid voor gevoel, zin in leven. Er volgt een proces waarin je leert gevoelens een plaats te geven in je leven, ook de gevoelens van onverwerkte gebeurtenissen. Je kunt richting gaan geven aan je handelen en keuzes maken waar je achter staat.

Aanraken en aangeraakt worden is een directe manier om datgene wat in ons leeft voelbaar te maken. Daarom is aanraking een belangrijk onderdeel van de haptotherapie. Specifiek voor de haptotherapie is de bevestigende aanraking. Hierin kun je (her)ontdekken dat je goed bent zoals je bent. Deze aanraking is ont-moetend. In deze ont-moeting kun je jezelf weer leren voelen.

Ik gebruik daarnaast ervaringsoefeningen. Je kunt hierdoor gaan verkennen hoe je beweegt of juist verkrampt en wat je gevoel hiermee te maken heeft. Ook kun je ervaren hoe je met grenzen en afstand/nabijheid omgaat. Dit geeft je de kans om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.

Ik heb verder trainingen gevolgd in rouw- en verliesverwerking en systemisch werk.