Longrevalidatie

Binnen Fysiopraktijk Veluwse Poort bieden wij een revalidatieprogramma voor longpatiënten aan. Voor patiënten met diverse aandoeningen, bijvoorbeeld (inspannings)astma, COPD, chronische bronchitis of longemfyseem kan het van belang zijn om een longrevalidatieprogramma te volgen. Ook na herstel van een operatie of na een exacerbatie – oftewel longaanval – is longrevalidatie van belang. Meestal wordt u door de longarts of huisarts doorverwezen naar de hiervoor gespecialiseerde fysiotherapeut. Na een fysiotherapeutisch onderzoek wordt in overleg met u een geschikt trainingsprogramma bepaald.

Het longrevalidatieprogramma richt zich onder andere op:

– onderhouden en/of vergroten van het inspanningsvermogen;

– het leren kennen en omgaan met fysieke grenzen;

– herwinnen van zelfvertrouwen;

– inzicht krijgen in de aard van de longaandoening en de risicofactoren in combinatie met de leefstijl.