Samenwerking

Binnen het Medisch Centrum Veluwse Poort bestaan verschillende soorten samenwerkingsverbanden. Meer informatie over alle disciplines in ons centrum vindt u op de Landingspagina van Medisch Centrum Veluwse Poort

Multidisciplinair samenwerkingsverband Kaakpijn Ede

KaakpijnEde is een samenwerkingsverband tussen de orofaciaal fysiotherapeut (kaakfysiotherapeut), tandarts-gnatholoog en soms psycholoog. Eén keer per week vindt er een gezamenlijk spreekuur plaats in Medisch Centrum Veluwse Poort. Voor meer informatie en indicatie kijk op www.kaakpijnede.nl

Multidisciplinair programma Valpreventie

Valpreventie krijgt in Medisch Centrum Veluwse Poort bijzondere aandacht. Meerdere disciplines hebben zich er in gespecialiseerd en er wordt multidisciplinair onderzocht en behandeld. Voor ons project Valpreventie is subsidie van de Schoonheim Stichting toegekend. Voor patiënten betekent dit dat de kosten voor de zorg veelal uit deze subsidie betaald worden. Klik hier voor de folder.

Multidisciplinair programma Ondervoeding

Ondervoeding leidt tot een trager herstel bij ziekte. Als een patiënt ziek of niet actief is, kan ondervoeding leiden tot afname van gewicht en spiermassa. Dit kan weer tot gevolg hebben dat de algehele conditie en de hart- en longcapaciteit afneemt. In Medisch Centrum Veluwse Poort zijn de meeste disciplines betrokken bij het multidisciplinaire programma Ondervoeding. Er wordt multidisciplinair gescreend, onderzocht en behandeld. 

Multidisciplinair zorgprogramma Chronische Pijn

Bij Fysiopraktijk Veluwse Poort wordt uitgebreid aandacht besteed aan chronische pijn en binnen Medisch Centrum Veluwse Poort wordt multidisciplinair chronische pijn behandeld. Bij de behandeling staat de patiënt centraal en bepaalt de patiënt de therapie die het best bij hem/haar past. Voor de folder klik hier

Multidisciplinair programma Diabetes

…is nog in ontwikkeling.