Adviseur Arbeid en gezondheid

Als adviseur Arbeid en Gezondheid ga ik met u op zoek naar oorzaken voor lichamelijke klachten die mogelijk verband houden met uw werk.  

De taak van een fysiotherapeut/manueel therapeut is vaak curatief (dat wil zeggen dat men probeert bestaande klachten weg te nemen). Behandeling van klachten middels fysiotherapie is vaak succesvol. Toch zijn er soms klachten die erg hardnekkig blijken; terwijl het uitgangspunt is dat het lichaam eigenlijk altijd graag wil herstellen, blijven de klachten bestaan of terugkomen. 

Dit is het moment dat er verder gezocht moet worden naar belemmerende factoren voor herstel en/of preventie.

De doelstelling van arbeidsfysiotherapie is duurzame inzetbaarheid door een gezonde leef- en werksituatie te creëren door middel van tips, adviezen en een werkplekanalyse.  

Vaak hebben eenvoudige aanpassingen, tips en adviezen al veel effect. Soms zijn er wat investeringen nodig;  investeringen op het gebied van preventie verdienen zich bijna altijd op korte termijn terug. Zieke werknemers kosten namelijk al snel enkele honderden euro’s per week. 

De adviseur Arbeid en Gezondheid in Ede is inzetbaar voor u als werknemer, maar ook in te schakelen door werkgevers. Werkt u thuis? Natuurlijk kan ik ook uw thuiswerkplek in Ede inventariseren.

Een presentatie over gezond werken op uw bedrijf in Ede is ook een van de mogelijkheden. U en uw medewerkers krijgen hierbij informatie over de belangrijkste factoren die duurzame inzetbaarheid, levensverwachting en gezondheid sterk beïnvloeden. Daarbij denk ik met u na over implementatie in uw werkomgeving. Een goede werkplek en een goede sfeer kunnen gezond gedrag soms eenvoudig uitlokken. 

Onze adviseur werkt intensief samen met de leefstijlcoaches in de praktijk, waardoor ook preventie op dit gebied eenvoudig inzetbaar is.