Slaapcoaching

Slaapproblemen behandelen

Iedereen slaapt wel eens slecht. Wanneer men een paar nachten niet kan slapen is dat vervelend maar niet meteen reden tot zorg. Veel mensen hebben in hun leven wel eens een periode van slaapproblemen, die gelukkig vaak van voorbijgaande aard is.

Medisch gezien spreken we pas van een slaapprobleem als iemand langdurig slecht slaapt en zich overdag moe, prikkelbaar of slaperig voelt. Dagelijkse bezigheden lukken niet zo goed meer en concentreren is moeilijk. Slecht slapen kan ook leiden tot verminderde interesse, vermoeidheid, irritatie, spanningsklachten of somberheid. Daarnaast speelt het minder alert zijn, de verminderde concentratie en een slechter geheugen ten gevolge van slaapklachten ook parten op de werkvloer en in het verkeer. De kans op fouten neemt toe.

Slecht slapen betreft verreweg in de meeste gevallen klachten van te weinig slaap, moeilijk inslapen, slecht doorslapen en/of te vroeg wakker worden.

Wanneer slapeloosheid behandelen?

Het is zinvol een slaapcoach te raadplegen als het slaapprobleem langer dan drie weken duurt. Het is zinvol om slaapproblemen te behandelen als ze gepaard gaan met (chronische) pijn of andere chronische klachten, zoals oorsuizen.

Wat is een slaapcoach?

De slaapcoach in onze praktijk is een fysiotherapeut die opgeleid is tot slaapcoach.

De behandeling

De behandeling bestaat met name uit gedragsmatige aanpak: slaapadviezen, specifieke behandelmethodes en ontspanningsoefeningen.

Behandeling van slaapproblemen wordt in alle gevallen op de praktijk uitgevoerd in Medisch Centrum Veluwse Poort in Ede.

In sommige gevallen, maar altijd in overleg met u, kan een psycholoog geraadpleegd worden. De samenwerkende psychologen zijn beide gevestigd in Medisch Centrum Veluwse Poort in Ede en kundig in de behandeling van slaapproblemen.