Duizeligheid

Duizeligheid is een veel voorkomende klacht op oudere leeftijd. Boven de 50 jaar komt het frequent voor en boven de 75 jaar is duizeligheid zelfs de meest voorkomende reden om naar de huisarts te gaan. 

 

Een duizeligheidstherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van verschillende vormen van duizeligheid. Voor behandeling van duizeligheid in Ede kunt u terecht bij Fysiopraktijk Veluwse Poort in Ede. 

 

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD) is de meest voorkomende oorzaak van duizeligheid en een van de best behandelbare vormen. Een kenmerk van BPPD is draaiduizeligheid die ontstaat enkele seconden na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, zoals gaan liggen, omrollen in bed, bukken of naar boven kijken. De duizeligheid is vaak hevig maar duurt meestal niet langer dan een minuut, gaat soms gepaard met misselijkheid en heel soms met braken.

Oorzaak

BPPD wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van ‘oorkristallen’ in dat deel van het binnenoor (evenwichtsorgaan) waar zij zich niet horen te bevinden. Wat hiervan de oorzaak is, is meestal niet duidelijk, maar het kan mogelijk ontstaan door een infectie, hoofdtrauma na een ooroperatie of langdurige bedrust.

 

Behandeling

Bestaat uit een oefening die ervoor zorgt dat de oorkristallen weer op de juiste plaats terechtkomen. Een manier om dit te doen is met behulp van de Epley manoeuvre. Vaak bent u al na één behandeling klachtenvrij. Deze behandeling is effectief bij 80 procent van de BPPD-patiënten. 

Unilaterale en/of bilaterale perifere vestibulaire dysfunctie. Met andere woorden uitval of verminderde functie van een of beide evenwichtsorganen. Deze verstoring kenmerkt zich door uren- tot dagenlange hevige draaiduizeligheid. 

 

 

Unilaterale en/of bilaterale perifere vestibulaire dysfunctie. Met andere woorden uitval of verminderde functie van een of beide evenwichtsorganen. Deze verstoring kenmerkt zich door uren- tot dagenlange hevige draaiduizeligheid.

 

Oorzaak

Veel voorkomende oorzaak hiervan is een ontsteking van het evenwichtsorgaan, de evenwichtszenuw of de evenwichtskernen (neuritis vestibularis). Primair bestaan symptomen van duizeligheid uit  balansproblemen en visusproblemen. Secundair kunnen angst en depressie voorkomen. Als gevolg van deze symptomen zijn patiënten geneigd bepaalde bewegingen te vermijden, met als gevolg afname van hun activiteitenniveau. Zodra de hevige klachten verminderd zijn, wordt ‘vestibulaire revalidatie’ gestart. 

 

Behandeling

Vestibulaire revalidatie is een oefentherapie die gericht is op het verminderen van symptomen veroorzaakt door vestibulaire dysfunctie. Vestibulaire revalidatie heeft de volgende doelstellingen:

 

– vermindering van duizeligheid en visusproblemen

– verbetering van balans- en evenwichtsstoornissen

– vermindering van angst

– verbetering van activiteiten in het dagelijks leven.

 

 

Hyperventilatie duizeligheid 

Duizeligheid als gevolg van hyperventilatie komt vaak voor. Binnen een duizeligheidspoli van een ziekenhuis is bijna 30% van de onderzochte patiënten duizelig als gevolg van hyperventilatie. Hyperventilatie is een onbewuste ontregeling van de ademhaling. De ademhaling is sneller dan de lichamelijke behoefte; dit kan leiden tot duizeligheid. Daarnaast kunnen verschijnselen optreden zoals tintelingen in de vingers en rond de mond, druk op de borst, hartkloppingen, transpireren, onrust, angst en soms paniek. 

 

Hyperventilatie kan aanvalsgewijs optreden met zeer sterke reacties, waarbij de patiënt extreem hijgt of naar adem snakt, maar soms ook zonder enige vorm ademnood. Hyperventilatie kan ook in een meer chronische vorm optreden waarbij de patiënt in lichte mate gedurende meerdere uren hyperventileert. Deze vorm is vaak moeilijker herkenbaar. Allerlei tussenvormen komen ook voor.

Om een goede diagnose te kunnen stellen is vooral de aard van de klachten belangrijk. Daarnaast wordt een aantal vragenlijsten gebruikt, ademfrequentie gemeten en kan een hyperventilatieprovocatietest gedaan worden. Het doel van deze test is met behulp van een gestandaardiseerde test aan te tonen of er sprake is van hyperventilatie. De test bestaat uit drie minuten diep en snel in- en uit ademen, gevolgd door een herstelfase van vijf minuten. Voor aanvang van de test wordt een  klachtenscorelijst ingevuld. Na de test wordt gekeken of de klachten tijdens de test vergelijkbaar zijn met de klachten die thuis worden ondervonden. 

 

Oorzaak

hyperventilatie, en de daarmee samenhangende duizeligheid, kan diverse oorzaken hebben. Psychische oorzaken zoals stress, spanning, perioden van drukte en angst (bijvoorbeeld voor de eigen gezondheid) kunnen leiden tot hyperventilatie. Soms is onderliggend longlijden, bijvoorbeeld COPD, de oorzaak van (chronische) hyperventilatie.

 

Behandeling

het is belangrijk om over de aard en oorsprong van de beangstigende klachten uitleg te krijgen. Ademhalings- en/of ontspanningsoefeningen kunnen de klachten sterk verminderen. In sommige gevallen wordt de logopediste of haptotherapeute geraadpleegd, beiden gevestigd in Medisch Centrum Veluwse Poort in Ede, in verband met specifieke expertise bij ademhalingsoefeningen. Ook kan, maar altijd in overleg, een psycholoog worden geraadpleegd. De samenwerkende psychologen zijn gevestigd in Medisch Centrum Veluwse Poort in Ede en hebben ervaring met hyperventilatie.

 

Therapie voor duizeligheid wordt bij Fysiopraktijk Veluwse Poort in Ede uitgevoerd door Sanjin Azabagic.

Sanjin Azabagic is lid van het duizeligheidsnetwerk en is een door het ADC geschoolde fysiotherapeut van het Kenniscentrum Duizeligheid in Apeldoorn 

 

Fysiopraktijk Veluwse Poort in Ede